Osobnosti

Lékař, působící v letech 1945-1950 v plicním sanatoriu Žáry u Města Albrechtic. Před válkou vedl plicní léčebnu Bukov u Ústí nad Labem. Po obsazení pohraničí v závěru roku 1938 uprchnul s rodinou do Českých Budějovic. V zimě 1939 (tedy již po obsazení českého vnitrozemí německou armádou) díky vízu...
Syn Dr. Huga Adlera, v letech 1946 - 1949 student krnovského gymnázia. Základní školu navštěvoval v Československu a Norsku, střední školu postupně ve Švédsku, Československu (vyloučen z krnovského gymnázia komunisty) a v Izraeli. V letech 1956 - 1961 vystudoval medicínu na Hebrejské univerzitě v...
První rabín novodobé Židovské náboženské obce Krnov. Působil nejprve jako učitelnáboženství v Kyjově, odkud pravděpodobně pocházel, poté se stal rabínem krnovské židovské obce, náboženství však vyučoval nadále na krnovské vyšší reálce (gymnázium) - v letech 1875 -1907. Na krnovském gymnáziu rovněž...
Herman Behr byl posledním předválečným kantorem krnovské židovské obce. Hermann Behr působil v Krnově také jako učitel hudby, a i jeho syn Jan Kurt Behr zdědil hudební nadání. Oba společně skládali příležitostné hudební skladby pro bohoslužby v synagoze. Hermann Behr byl propagátorem využití varhan...
Textilní podnik "W&J Bellak", výrobce vlněných látek, byl založen rodinou Bellak v roce 1876. U vzniku firmy stáli Wilhelm a Jakob Bellakovi, pravděpodobně bratři. Bellakovi vlastnili továrnu na výrobu sukna z ovčí vlny na dnešní ulici Československé armády v Krnově (dříve Benischerstrasse) -...
Citováno z dopisu Berta Levina: "Konečně ještě o jednom hrdinovi odboje. Dr.Bedřich (Fricek) Berl byl zubní lékař, myslím, že to byl synovec toho vědce Ernsta Berla. Sloužil presenčně jako šéfzubař na vojenské akademii v Hranicích. Po Mnichově si zařídil ordinaci v Praze a chodili tam jeho kamarádi...
Chemik Ernst Berl pocházel z Bruntálu. Doktorát získal roku 1901 za práci o kobaltamoniakových sloučeninách. V letech 1910 - 1914 byl hlavním chemikem v továrně na umělé hedvábí v Belgii, v období 1. světové války pracoval na rakouském ministerstvu války jako chemik. Poté působil i jako profesor...
Walter Braun je synem krnovského poštovního ředitele Hugo Brauna - Hugo Braun byl rovněž ve třicátých letech v představenstvu Židovské náboženské obce Krnov. Walter Braun žil v Krnově s rodiči od roku 1911. Od svých dvanácti let byl aktivní v sionistických organizacích. Po maturitě v Krnově odešel...
Významná olomoucká židovská rodina, která se v několika generacích zabývala sladovnictvím a obchodem s obilím a zemědělskými produkty. Dva z členů této rodiny, bratři Theodor a Gustav Briessovi, měli svatbu v krnovské synagoze a vzali si dvě sestry z krnovské rodiny Bäumlových. První svatba (Gustav...
Lékař, syn čestného předsedy Židovské náboženské obce Krnov Adolfa Markuse Bubera. Dr. Buber je pohřben v tumbě novobarokních tvarů na krnovském židovském hřbitově.
1 | 2 | 3 | 4 >>