Rodina Briess

Významná olomoucká židovská rodina, která se v několika generacích zabývala sladovnictvím a obchodem s obilím a zemědělskými produkty. Dva z členů této rodiny, bratři Theodor a Gustav Briessovi, měli svatbu v krnovské synagoze a vzali si dvě sestry z krnovské rodiny Bäumlových. První svatba (Gustav Briess a Else Bäuml) proběhla v roce 1900, druhá (Theodor Briess a Paulina Bäuml) v roce 1902. Theodor Briess působil určitý čas ve funkci viceprezidenta Plodinové burzy v Olomouci. Vnuk Theodora Briesse - Peter Briess - dnes žije ve Velké Británii. Jeden z členů rodiny - Eric Briess - odešel kolem roku 1920 do USA, kde založil dodnes fungující firmu Briess Malting Company, zabývající se výrobou sladu pro pivovary.