Historie Synagogy

04.06.2015 12:27
Budova byla postavena v letech 1871-1872 stavitelem Ernestem Latzelem v novorománském slohu, s interiéry v maurském stylu, inspirovaném stavbami sefardských Židů. Celkové náklady na výstavbu templu dosáhly 26 tisíc zlatých, z toho 500 zlatých přispěl sám císař František...

Příběh lavic

Krnovská synagoga získala díky podpoře soukromých dárců cenný soubor synagogálních lavic, pocházejících z vypálené synagogy v Olomouci. Po zaplacení první čtvrtiny kupní ceny byl soubor lavic převezen v červenci 2004 kamiónem firmy Kofola z Olšan u Prostějova do Krnova a uložen v zadní části sálu...
Ve východočeském Trnově se nachází zrušený evangelický kostel z roku 1902. Když přestal sloužit svému účelu, jeho zařízení bylo nabídnuto k prodeji. Členové Jesenického horského spolku soubor kostelních lavic v roce 2007 zakoupili a převezli z východních Čech pro další využití v sále krnovské...

Vzpomínky

04.04.2015 22:37
Narodil jsem se v březnu roku 1921 v Krnově. Také můj otec byl rodilý Krnovan, a má matka, se kterou se otec seznámil za první světové války jako důstojník c. a k. armády, pocházela z Vídně. Dědeček pocházel z Kolína v Čechách, kde byla moje rodina usazena už nejméně od konce 18. století....