Osobnosti

Působil ve třicátých letech jako chemik ve firmě židovského podnikatele Nathana Hamburgera v Bruntálu. V roce 1939 se mu podařilo utéci přes Francii do Palestiny. Po vzniku samostatného izraelského státu v roce 1948 působil jako první státní tajemník izraelského premiéra Ben Guriona.
Otto Reik pochází z rodiny krnovského výrobce likérů, rodina se v minulosti přistěhovala z Osoblahy. Otto Reik, statečný a vysoce vyznamenaný voják, sloužil presenčně u 8. dělostřeleckého pluku v Opavě a dosáhl hodnosti četaře v záloze. V roce 1938 utekl do Palestiny, kde vstoupil do československé...
Druhý (a poslední) krnovský rabín. Jako rabín působil od roku 1901, v Krnově však až od září roku 1907, po odchodu Anselma Anschlowitze do důchodu. Tak, jako jeho předchůdce Anselm Anschlowitz, vyučoval náboženství děti z židovských rodin - žáky místních škol, včetně vyšší reálky - zde působil jako...
Poslední osoblažský rabín, po zrušení Židovské náboženské obce v Osoblaze (obec postupně zanikla kvůli migraci židovských obyvatel Osoblahy do větších měst - Krnova, Opavy, Bruntálu, Ostravy a dalších) přešel koncem 19. století do Krnova, kde zemřel. Je i otcem druhého krnovského rabína Dr. Davida...
Majitel textilní továrny, pohřben v dolní části židovského hřbitova. Firma se nacházela v Krásných Loučkách nedaleko Krnova. Ludwig Sugdoll firmu roku 1917 prodal bratrům Joklovým, také příslušníkům místní židovské obce.
Vlastníci prvního krnovského zásilkového obchodu s textilem, firmy "Tuchhaus Schulhaber". V obchodním a obytném domě firmy Schulhaber na dnešním Hlavním náměstí č.22 v Krnově se prodává textil do dnešních dnů.
Kurt Ticho byl v Krnově přihlášen k pobytu v roce 1946, bydlel pravděpodobně na dnešní ulici Československé armády (dříve Benešovská). Kurt Ticho se narodil v Brně, poté žil v Boskovicích. Za války byl společně s rodiči a sestrou odvezen transportem do Terezína a poté v dubnu 1942 do ghetta Piaski...
Pocházel ze smíšeného židovsko-německého manželství - jeho otec, krnovský advokát Dr. Wacher měl židovský původ. Aby uchránil svou rodinu před perzekucí, nechal se Dr. Wacher v roce 1938 rozvést se svou nežidovskou manželkou, a přemluvil ji k tomu, aby podala místopřísežné prohlášení, že 2 děti -...
Karl Weinfeld rovněž vyučoval na vyšší reálce v letech 1906 - 1938, jeho specializací byla matematika, deskriptivní geometrie a český jazyk. Roku 1911 si vzal za manželku Hermine Anschlowitz, pravděpodobně dceru prvního krnovského rabína Anselma Anschlowitze. Karl Weinfeld byl velmi aktivní v...
<< 1 | 2 | 3 | 4