Anselm Anschlowitz (1837 – 16.3.1911 Krnov)

První rabín novodobé Židovské náboženské obce Krnov. Působil nejprve jako učitelnáboženství v Kyjově, odkud pravděpodobně pocházel, poté se stal rabínem krnovské židovské obce, náboženství však vyučoval nadále na krnovské vyšší reálce (gymnázium) - v letech 1875 -1907. Na krnovském gymnáziu rovněž maturovali synové Anselma Anschlowitze - Richard (maturita 1891) a Adolf (maturita 1903). Dlouhý život krnovskéh rabína byl poznamenán i smutnými událostmi - manželům Anschlowitzovým (manželka Barbara, rozená Hajek) zemřely v době krnovského působení 3 malé děti - roku 1876 dvouměsíční syn Albert, roku 1882 další novorozený syn, roku 1889 desítiměsíční dcera Ida. Roku 1907 odešel Anselm Anschlowitz do penze. Anselm Anschlowitz je pohřben na krnovském židovském hřbitově, jeho náhrobek se však nezachoval (byl zlikvidován v osmdesátých letech). Z dochované fotografie je patrný nápi na náhrobku: "Rabín Anselm Anschlowitz, zemřel 16.3.1911 v 75. roce života. Vděční žáci a žákyně věnují tento pomník svému nezapomenutelnému učiteli a příteli".