Godziny otwarcia

Aktualne godziny otwarcia znajdziesz w kalendarzu wydarzeń TUTAJ


Cały rok:
Poniedziałek, środa 10:00 - 12:00 i 13:00 - 16:00
Wtorek, czwartek, piątek od 10:00 do 12:00 i od 13:00 do 15:00

Maj-wrzesień: OPRÓCZ standardowych godzin otwarcia, wycieczki weekendowe:
Sobota 13:00-16:00
Niedziela 10:00 - 12:00 i 13:00 - 16:00


Podstawowa opłata za wstęp: 

 

Dorośli: 10 PLN
Ulgowy: 8 PLN – młodzież szkolna, studenci, emeryci i renciści powyżej 65. roku życia
Bilet rodzinny: 25 PLN - 2 osoby dorosłe + maks. 4 dzieci
Zajęcia i grupy do 20 osób: 100 PLN
Grupy 21-50 osób - 200 CZK
Wstęp bezpłatny – dzieci do lat 6, posiadacze kart ZTP i ZTP-P
Robienie zdjęć w celach prywatnych: 2 PLN, nagranie wideo: 10 PLN


Możliwość płatności gotówką (CZK, PLN) oraz kartą.

 

 

Historia synagogi w Krnowsku
 

Budynek został wzniesiony w latach 1871-1872 przez budowniczego Ernesta Latzela w stylu neoromańskim, z wnętrzami w stylu mauretańskim, inspirowanym budownictwem Żydów sefardyjskich. Całkowity koszt budowy świątyni sięgnął 26 000 guldenów, z czego 500 guldenów wniósł sam cesarz Franciszek Józef I.

 

W 1898 r. w synagodze zainstalowano organy Gebrüder Rieger.

Budynek synagogi przestał być używany do celów religijnych pod koniec 1938 roku, po zajęciu Krna przez wojska niemieckie. Jako jedna z nielicznych synagog w regionie, synagoga krnowska została uratowana przed zniszczeniem w czasie okupacji hitlerowskiej.

W listopadzie 1938 roku spłonęły synagogi w całych Niemczech, ale w Krnowie synagoga przez pewien czas służyła NSV. (Narodowo – socjalistyczna troska o dobro ludu, która była jednym z elementów składowych NSDAP), została w ten sposób oczyszczona przez członków SS, a następnie miała zostać spalona. Ponieważ wydarzenie zostało przełożone ze względu na sprzątanie, do spalenia nie doszło.

Ze względu na dogodną lokalizację synagogi niedaleko centrum miasta, rada miejska podjęła decyzję o przystosowaniu synagogi do rynku miejskiego. Z synagogi usunięto wszelkie symbole wiary żydowskiej, położono na posadzce kamienne Dziesięć Przykazań napisane w języku hebrajskim, organy zostały rozebrane przez firmę Rieger i sprzedane kościołowi katolickiemu (miasto Koszarawa w dzisiejszej Polsce).

W czasie tzw. „pogromu Rzeszy” spłonęła sala ceremonialna cmentarza żydowskiego. Następnie z niewiadomych przyczyn prasa cesarska i czesko-słowacka fałszywie napisała o spaleniu synagogi w Krnowie. Po wojnie budynek służył najpierw jako magazyn, a od 1960 r. jako archiwum powiatowe.

 


W 1994 r. Synagoga w Krnowie została zwrócona Gminie Żydowskiej w Ołomuńcu w ramach restytucji. Powódź w lipcu 1997 r. położyła kres 37-letniemu funkcjonowaniu Archiwum Okręgowego w budynku synagogi.

Następnie synagogę częściowo wyremontowano dzięki dobrowolnej pracy krnowskich patriotów i okazjonalnie wykorzystywano ją do organizacji wystaw i koncertów.

Od 2008 roku synagoga jest własnością Federacji Gmin Żydowskich z siedzibą w Pradze, która wybrała ją do projektu „10 gwiazdek”, w ramach którego została gruntownie wyremontowana i udostępniona została stała wystawa pt.: „Żydowscy przemysłowcy, przedsiębiorcy i Wynalazcy” został zainstalowany.¨

Obecnie synagoga pełni funkcję przestrzeni muzealnej, wystawienniczej, kulturalnej, ale także religijnej.

Nabożeństwa żydowskie odprawiane są w każdy piątkowy wieczór i sobotę rano.

 

Od 2020 roku Synagoga w Krnowie jest częścią projektu „Europejskie szlaki żydowskiego dziedzictwa kulturowego”, a od 2021 roku także częścią projektu „Technotrasa.cz” województwa morawsko-śląskiego.

Możesz skontaktować się z nami:
Telefon: +420 608 643 487
E-mail: synagogakrnov@email.cz