Osobnosti

Lékař Dr. Heinrich Husserl zastával funkci vrchního okresního lékaře (Oberbezirksarzt) na okresním hejtmanství v Krnově. Z titulu této funkce byl zodpovědný za zdravotnictví v krnovském okrese a odpovídal i za provoz nemocnice v Krnově. V období epidemie neštovic v roce 1877 v Krnově dal podnět k...
Dr. Erwin Kunewälder byl krnovským soudcem. Je rovněž absolventem krnovské vyšší reálky - maturoval v roce 1907. Společně se svou manželkou Fanny byl 18.11.1942 transportován do Terezína a 9.10.1944 do Osvětimi, kde zahynul.
Dr. Langschur vyučoval na krnovském gymnáziu (vyšší reálka) německý a francouzský jazyk a stenografii v letech 1909 - 1938. Působil i v představenstvu ŽNO Krnov a patřil k významným kulturním osobnostem Krnova. V roce 1942 byl deportován do koncentračního tábora Terezín, a později do tábora...
Doktor Julius Lehrer se usadil v Karlovicích kolem roku 1909. Jeho bratr Dr. David Lehrer zastával funkci rady zemského soudu. Julius Lehrer postupně vybudoval v Karlovicích léčebný ústav. Poté, co 1.1.1939 vstoupily v platnost na území Sudet tzv. norimberské rasové zákony, byl Dr. Julius Lehrer...
Široce rozvětvená rodina původem z Osoblahy. Někteří ze členů rodiny se zabývali výrobou likérů jak v Krnově, tak i v Opavě. V matrice je zaznamenán roku 1921 sňatek Leo Becka s Hildou Lichtwitz. Tyto dvě spřízněné rodiny také společně podnikaly - v Krnově sídlila likérka Beck&Lichtwitz.
Samuel Löwy provozoval menší textilní továrnu na Staré ulici v Krnově. Poškozený náhrobek továrníka nalezneme také na židovském hřbitově v Krnově.
Samuel Manhalt je jmenován jako zakladatel Židovské náboženské obce Krnov. Tuto skutečnost připomíná text na jeho náhrobku, který byl zřízen židovskou obcí.
Bruntálský průmyslník, zakladatel firmy Gustav Marburg&Söhne, až do třicátých let dvacátého století největší bruntálské textilní firmy. Podnik se zabýval výrobou lněných látek. Hrobka rodiny Marburg je jediným zachovalým hrobem bruntálského židovského hřbitova.
Dr. Leopold Mondschein byl advokátem, advokátní praxi provozoval pravděpodobně na Mikulášské ulici v Krnově. Dr. Mondschein byl členem představenstva Židovské náboženské obce Krnov, zástupce vedoucího matrik. Rodině Mondscheinových patřila velká hrobka na krnovském hřbitově, naproti hrobky od...
Krnovský advokát, pohřben společně s manželkou Sidonií, rozenou Munk, na židovském hřbitově v Krnově.
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>