Dr. Jakov (Bedřich) Adler (narozen 24.10.1931)

Syn Dr. Huga Adlera, v letech 1946 - 1949 student krnovského gymnázia. Základní školu navštěvoval v Československu a Norsku, střední školu postupně ve Švédsku, Československu (vyloučen z krnovského gymnázia komunisty) a v Izraeli. V letech 1956 - 1961 vystudoval medicínu na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a dále se specializoval na ortopedickou chirurgii v Central Negev Hospital v Beer-Sheva. Dr. Adler přednášel traumatologii na Hebrejské univerzitě a vojenskou medicínu na Vojenské akademii Izraelských obranných sil. Jakov Adler dosáhl v izraelské armádě hodnosti plukovníka a působil postupně jako lékař na různých řídících pozicích (mj. chirurg divize v období izraelsko-arabských válek 1967 a 1973, ředitel lékařské sekce jednotek civilní obrany izraelské armády). Jako specialista na traumatologii a vojenskou chirurgii se účastnil četných humanitárních operací v místech přírodních katastrof a vojenských konfliktů - člen či vedoucí lékařských záchranných misí izraelské armády při zemětřesení na Sicílii (1967), pomoc kambodžským uprchlíkům v Thajsku (1979-1980), zřízení uprchlického tábora v Etiopii (1984), záchranná mise v Rumunsku (1990), budování polní nemocnice pro uprchlíky z Rwandy v Zairu (1994), vytvoření polní nemocnice pro kosovské běžence v Makedonii (1999). Dr. Jakov Adler je autorem či spoluautorem mnohých odborných publikací a statí v izraelských a mezinárodních časopisech, specializovaných na medicínu v katastrofických situacích a válkách.