Příběh lavic

Krnovská synagoga získala díky podpoře soukromých dárců cenný soubor synagogálních lavic, pocházejících z vypálené synagogy v Olomouci. Po zaplacení první čtvrtiny kupní ceny byl soubor lavic převezen v červenci 2004 kamiónem firmy Kofola z Olšan u Prostějova do Krnova a uložen v zadní části sálu...
Ve východočeském Trnově se nachází zrušený evangelický kostel z roku 1902. Když přestal sloužit svému účelu, jeho zařízení bylo nabídnuto k prodeji. Členové Jesenického horského spolku soubor kostelních lavic v roce 2007 zakoupili a převezli z východních Čech pro další využití v sále krnovské...