Dr. Hugo Adler (zemřel v roce 1967 v Izraeli)

Lékař, působící v letech 1945-1950 v plicním sanatoriu Žáry u Města Albrechtic. Před válkou vedl plicní léčebnu Bukov u Ústí nad Labem. Po obsazení pohraničí v závěru roku 1938 uprchnul s rodinou do Českých Budějovic. V zimě 1939 (tedy již po obsazení českého vnitrozemí německou armádou) díky vízu opět unikl do Norska. Od února 1940 pobýval v severní části Norska a pracoval jako lékař v Talvik - Alta. Po obsazení Norska nacisty mu bylo nejprve zrušeno pracovní povolení, pracoval však nadále jako "host" norského lékaře. V říjnu 1942 byl Hugo Adler uvězněn a transportován do města Hammerfest, odkud se jej však podařilo "vyreklamovat" pod záminkou, že se jako pacient nemocný tuberkulózou musí vrátit zpět do léčebny v Talviku. Na opakované dotazy, zda je schopen transportu do koncentračního tábora, byla z Talviku vždy dávána odmítavá odpověď. Na podzim roku 1944 uprchnul Dr. Hugo Adler dále do Švédska, kde s rodinou přečkal do konce války. Po skončení války se vrátil do Československa a v letech 1945 -1950 působil v plicní léčebně Žáry. Po nástupu komunistického režimu odešel s rodinou do Izraele, kde byl nadále aktivní ve své lékařské profesi.