židovský hřbitov

Významným počinem krnovské židovské náboženské obce bylo zřízení vlastního hřbitova. Pro tento účel byla roku 1872 zakoupena rozsáhlá parcela pod kopcem Cvilín, svažující se od jihozápadu k severovýchodu směrem k Opavské ulici. První pohřby se uskutečnily pravděpodobně roku 1874 (tento rok je...
  Židovský hřbitov Hřbitovu se v hebrejštině říká bejt kvarot (dům hrobů), bejt olam (dům věčnosti) nebo také bejt chajim (dům života). Je místem posledního odpočinku zemřelých, se kterým se musí nakládat s náležitou úctou, k níž patří přísný zákaz rušení posmrtného klidu těl...