Ing.Gerhard Wacher (nar. 29.11.1916 Vídeň)

Pocházel ze smíšeného židovsko-německého manželství - jeho otec, krnovský advokát Dr. Wacher měl židovský původ. Aby uchránil svou rodinu před perzekucí, nechal se Dr. Wacher v roce 1938 rozvést se svou nežidovskou manželkou, a přemluvil ji k tomu, aby podala místopřísežné prohlášení, že 2 děti - Gerhard a Traute, nejsou jeho, a nalezl člověka, který obě děti prohlásil za své. Poté Dr. Wacher emigroval do USA, kam chtěl později přivést i svou "bývalou" rodinu, tomu však zabránil začátek války. Gerhard Wacher nemusel nastoupit vojenskou službu a dostudoval zemědělské inženýrství. Traute Wacher žila za války s matkou v Berlíně, po válce odešla do USA k otci. Ing. Gerhard Wacher se rozhodl zůstat po válce v Německu, kde se později stal poslancem parlamentu za křesťansko-demokratickou unii (CDU).