Karl Weinfeld

Karl Weinfeld rovněž vyučoval na vyšší reálce v letech 1906 - 1938, jeho specializací byla matematika, deskriptivní geometrie a český jazyk. Roku 1911 si vzal za manželku Hermine Anschlowitz, pravděpodobně dceru prvního krnovského rabína Anselma Anschlowitze. Karl Weinfeld byl velmi aktivní v krnovském hudebním životě, angažoval se jako organizátor četných hudebních vystoupení a vedl školní orchestr krnovské vyšší reálky, který se v letech 1935-1936 rozrostl až na 63 hudebníků. Pro krnovské noviny Jägerndorfer Bezirkszeitung psal hodnotící kritiky hudebních vystoupení a akcí. Po roce 1938 uprchnul s manželkou do Olomouce, další osud není znám.