Otto Reik (zemřel kolem roku 1954 v Čechách)

Otto Reik pochází z rodiny krnovského výrobce likérů, rodina se v minulosti přistěhovala z Osoblahy. Otto Reik, statečný a vysoce vyznamenaný voják, sloužil presenčně u 8. dělostřeleckého pluku v Opavě a dosáhl hodnosti četaře v záloze. V roce 1938 utekl do Palestiny, kde vstoupil do československé zahraniční armády - původně pěšího pluku 11, se kterým se účastnil obrany přístavu Tobruk v severní Africe. Pak se jako člen dělostřeleckého pluku 300 účastnil postupu 8. armády do Tripolisu. Pluk byl po osvobození Lybie rozpuštěn a příslušníci všech jednotek přepraveni do Anglie. Otto Reik jako štábní rotmistr dělostřeleckého pluku 1 bojoval na západní frontě, a po válce se vrátil do Krnova. V poválečných letech se odstěhoval do Čech.