Rodina Lichtwitz

Široce rozvětvená rodina původem z Osoblahy. Někteří ze členů rodiny se zabývali výrobou likérů jak v Krnově, tak i v Opavě. V matrice je zaznamenán roku 1921 sňatek Leo Becka s Hildou Lichtwitz. Tyto dvě spřízněné rodiny také společně podnikaly - v Krnově sídlila likérka Beck&Lichtwitz.