Dr. Julius Lehrer (narozen 23.7.1872 v Rumunsku)

Doktor Julius Lehrer se usadil v Karlovicích kolem roku 1909. Jeho bratr Dr. David Lehrer zastával funkci rady zemského soudu. Julius Lehrer postupně vybudoval v Karlovicích léčebný ústav. Poté, co 1.1.1939 vstoupily v platnost na území Sudet tzv. norimberské rasové zákony, byl Dr. Julius Lehrer odsouzen za to, že jako občan židovské národnosti měl nemanželský poměr s "příslušnicí německé krve". Za tento "zločin" obdržel 3 a půl roku žaláře. Později, po roce 1941, se již nacistický režim "nezdržoval" tím, aby občany židovské národnosti soudil, a posílal židovské spoluobčany na smrt přímo bez soudních rozsudků. Další osudy Dr. Lehrera neznáme, s nejvyšší pravděpodobností však také zahynul ve vězení.