Dr. Heinrich Husserl (1839 - 19.5.1921 Krnov)

Lékař Dr. Heinrich Husserl zastával funkci vrchního okresního lékaře (Oberbezirksarzt) na okresním hejtmanství v Krnově. Z titulu této funkce byl zodpovědný za zdravotnictví v krnovském okrese a odpovídal i za provoz nemocnice v Krnově. V období epidemie neštovic v roce 1877 v Krnově dal podnět k působení řádových sester z Kongregace šedých sester od svaté Alžběty (sídlo kongregace bylo ve Vratislavi). Řádové sestry prováděly nejprve ambulantní zdravotní péči, později působily také jako zdravotní sestry v nemocnici v Krnově (od roku 1891). Za působení Dr. Husserla byla otevřena městská nemocnice na Hlubčickém předměstí (1869) a později (1871) byla tato budova ještě přistavěna a rozšířena. Na začátku dvacátého století pak byla nemocnice přesunuta do nových objektů nedaleko Albrechtické ulice, kde je v provozu doposud. Dr. Heinrich Husserl byl také členem Spolku pro podporu studentů vyšší reálky (gymnázia), založeného roku 1876. Spolek podporoval potřebné a nadané studenty této školy. Na krnovském židovském hřbitově můžeme nalézt hrob Dr. Heinricha Husserla i jeho manželky Reginy, rozené Roth.