Lavice z Trnovského evangelického kostela

Ve východočeském Trnově se nachází zrušený evangelický kostel z roku 1902. Když přestal sloužit svému účelu, jeho zařízení bylo nabídnuto k prodeji. Členové Jesenického horského spolku soubor kostelních lavic v roce 2007 zakoupili a převezli z východních Čech pro další využití v sále krnovské synagogy, jejíž zařízení bylo zničeno nacisty v roce 1938. "Trnovské" lavice teď slouží návštěvníkům akcí, které v synagoze probíhají. Malá část souboru (2 lavice) našla své uplatnění v kapli ve Františkově, kterou Jesenický horský spolek opravil v letech 2007-2011.

 V roce 2013 se členům Jesenického horského spolku se podařilo získat další část souboru lavic ze zrušeného evangelického kostela v Trnově - vyřezávané lavice z roku 1902, vyrobené truhlářským mistrem Janem Podstatou z Třebechovic (spolutvůrce známého Třebechovického betléma, podle některých pramenů byl i předlohou pro postavičku truláře z tohoto betléma). Po opravě v Krnovské firmě STAFI jsme tyto lavice 17.února 2014 nainstalovali v průčelí synagogy. Návštěvníci synagogy je mohou shlédnout při pravidelných prohlídkách.

Součástí souboru, získaného Jesenickým horským spolkem, byl také vyřezávaný "Stůl Páně", rovněž vyrobený truhlářským mistrem Janem Podstatou z Třebechovic ("vizitka" autora je na vnitřní straně skříně). Ten nalezl své nové místo v průčelí sálu ve Spolkovém domě "U synagogy".