Výstava - "Neviditelné synagogy" - do 28.2.2023

Výstava fotografií Štěpána Bartoše, s názvem "Neviditelné synagogy".
Umělecké fotografie jsou doplněny o kontury zaniklých synagog Moravy a Slezska..

Výstava potrvá do 28.2.2023