Translokační plány židovských obydlí v 18. století - výstava

Translokační plány židovských obydlí v zemích koruny České z let 1727–1728 představují soubor neobyčejné hodnoty, podávající spolehlivý obraz vnitřního rozvoje sídel a jejich topografii a dokumentující mimo jiné hospodářský a sociální stav židovského obyvatelstva v českých zemích.
Vznik plánů souvisí s vydáním tzv. translokačního či přesidlovacího reskriptu, který vydal v roce 1726 Karel VI. a týkal se přesunů již usedlých obyvatel.

Díky činnosti zemských a vrchnostenských úřadů v Čechách i na Moravě se dodnes dochovalo 149 translokačních plánů z let 1727–1728.
Přijďte si je prohlédnou do krnovské synagogy v termínu  22.3. - 28.4.2023 v otevírací době synagogy.
Vstupné 60,- (40,-) Kč