Svátek Roš HaŠana - Nový rok 5777 - 2.10.2016 v 18h

Vážení přátelé, 

dovoluji si Vás pozvat na zahájení svátku Roš HaŠana v krnovské synagoze v neděli 2.10.2016 v 18:00 hodin večer. Nejprve proběhne v hlavním sále synagogy bohoslužba, poté v zimní modlitebně sváteční kiduš se symbolickými pokrmy a posezení. Vstupné na pokrytí nákladů je 100,-Kč, děti zdarma. Děkuji za pochopení. 

Kdo by chtěl prožít svátek více duchovněji, doporučuji také se zúčastnit ranní bohoslužby s troubením na šofar v pondělí 3.10.2016 od 10:00 hodin. Srdečně zveme! 

S pozdravem Šana tova umetuka! 

za spolek Krnovská synagoga, Petr Aharon Tesař, předseda