Roš Ha Šana - Nový rok 5781 v Krnovské synagoze

Židovská obec v Ostravě a Beit Silesia, z.s. si vás dovolují pozvat na setkání při příležitosti svátku ROŠ HA ŠANA - NOVÝ ROK 5781 v synagoze v Krnově. V neděli 20. září 2020 od 10.00 hodin - modlitba, troubení na šofar, tašlich - význam, historie, tradice a symbolické zvyky svátku (letos v omezené míře) Vstup do synagogy ze zahrady.