RADOVAN LIPUS - přednáška - 13.6.2015, v 17 hodin

Pokračovatelé Alfréda Neumanna
Osudy tvůrců z českých zemí ve Svaté zemi.

Jména architektů Alfreda Neumanna, Paula Engelmanna, Kurta Ungera, či Filipa Böhma jsou ve významných stavebních realizacích otištěna v celém Izraeli. Někteří rodáci z bývalého Československa stáli u zrodu samostatného židovského státu, další se zasloužili o jeho rozvoj v tak rozdílných oblastech jako je móda, automobilový průmysl, návrhy bankovek, či včelařství. Nesmíme zapomenout ani na výtvarné umělce jakými byli například Anna Ticho, Ludwig Blum, František Ferdinand Weil, nebo Otto Goldberg. O tom všem vyprávějí Šumné stopy a také o zatoulaném kufru plném vzácných rukopisů Franze Kafky, které odvezl do Tel Avivu jeho přítel Max Brod v březnu 1939 právě přes Moravskou Ostravu.

Radovan Lipus - autor a režisér úspěšného televizního cyklu Šumná města a Šumné stopy, pod kterými je jako scénárista podepsán společně s architektem Davidem Vávrou. Krátce působil v Činoherním klubu a od roku 1992 - 2008 v angažmá činohry Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. V letech 2008-2010 ve Švandově divadle v Praze. Nyní ve svobodném povolání. Hostoval např. v Národním divadle, Komorní scéně Aréna, Těšínském divadle, Moravském divadle Olomouc, Národním divadle Brno, Divadle ABC, Divadle na Vinohradech a dalších divadlech. Vyučuje na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a na DAMU, publikuje prózu i fejetony a spoluúčinkuje v autorském komorním pořadu Stesk kavárenského povaleče.