Přednáška: KONVERZE K JUDAISMU

Srdečně zveme na přednášku "Konverze k Judaismu". Přednáší rabín Daniel Mayer. Po přednášce možnost diskuse a zakoupení stejnojmenné knihy z pera přednášejícího.