Jiří Strnad

Tajemník Spolku u synagogy - Telefon: +420 603 826 428