Císař František Josef I (1830-1916) - sponzor výstavby synagogy