Krnovská synagoga součástí Evropských cest židovského kulturního dědictví

16.04.2019 15:29

Projekt 10 hvězd - Revitalizace židovských památek,  splnil kritéria vyhlášená Radou Evropy a  se stal součástí Evropských cest židovského kulturního dědictví:
https://www.jewisheritage.org/web/european-routes/czech-republic

Koncept kulturních stezek byl zahájen Radou Evropy již v roce 1987, kdy vznikla Svatojakubská poutní stezka jako první Kulturní stezka Rady Evropy. Od té doby se jejich počet zvýšil na dosavadních 32 a všechny představují přeshraniční kulturní spolupráci napříč Evropou. Kulturní stezku lze definovat jako projekt kulturní, vzdělávací a projekt cestovního ruchu zaměřený na rozvoj a podporu jedné nebo více tras,  založených na stejném tématu s nadnárodním významem respektující společné evropské hodnoty. Z této definice je třeba chápat kulturní stezku ne jen jako fyzickou trasu, ale  v širším koncepčním a obecnějším smyslu jako síť lokalit nebo zeměpisných oblastí, které sdílí společné téma.