Spolkový dům "U synagogy"

Soukenická 82/6, 794 01 Krnov

Ing. Jan Stejskal - správce domu, 604 294 458,  jenstejskal@seznam.cz

Pavel Stejskal - předseda spolku, 777 638 568, stejskalovi@mikulovice.com

www.dumusynagogy.cz

Provozovatel: Jesenický horský spolek,  IČ: 26991268, Hradec-Nová Ves 19, 790 84 Mikulovice