Chanuka 5779

Vážení přátelé,  srdečně vás zveme na setkání během svátku Chanuka

- od neděle 2.12.2018 do soboty 8.12.2018 zapalování venkovní chanukije vždy v 18:00 hodin, 

- Šabat Chanuka – v pátek 7.12.2018 zapálení chanukije od 18:00 hodin, modlitba od 19:00 hodin, v sobotu 8.12.2018 modlitba od 10:00 hodin, 

- Oslava Chanuka v neděli 9. prosince 2018 od 18.00 hodin:  modlitba v synagoze,  zažehnutí světel na venkovní chanukiji (v zahradě synagogy), a posezení v zimní modlitebně synagogy, (historie a tradice svátku, četba svitku Chašmonajim )

Občerstvení: „co kdo donese“ – nejlépe se zaměřením na chanukové tradice.

Těšíme se na setkání, Petr Aharon Tesař